Mesna industrija Ravlić d.o.o. uspješno je realizirala novi projekt izgradnje rasjekavaonice svježeg mesa, investiciju vrijednu 1.500.000 eura.

Tehnološka linija za rasijecanje svježeg mesa s pratećim prostorima izgrađena je u Petrijevcima, pored postojeće moderne klaonice i pogona za preradu mesa. Nova rasjekavaonica svježeg mesa prostire se na 1.300 m2, a kapacitet nove kombinirane linije rasijecanja je cca 1000 svinjskih polovica na dan, odnosno cca 100 junećih četvrti na dan.

Bitno je napomenuti da predmetnom rekonstrukcijom i dogradnjom nije povećan kapacitet klaoničke linije niti kapacitet prerade mesa, već je omogućena još bolja higijensko sanitarna praksa u tehnološkom procesu, uklonjena su  uska grla u proizvodnji te je u postojećem pogonu prerade mesa omogućeno  oslobađanje radnog prostora za još kvalitetniju proizvodnju.

Ovom dogradnjom postojećeg objekta sa rasjekavaonicom mesa zaokružen je postojeći proizvodni proces Mesne industrije Ravlić, te kao takav  u cjelini predstavlja jedan suvremeno koncipiran proizvodni pogon.

S obzirom na instaliranu opremu nove proizvodne linije rasijecanja te planirane kapacitete linije, procjenjuje se i potreba za novim djelatnicima (35 proizvodnih djelatnika u jednoj smjeni).