Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), obavještavamo potrošače da prigovor mogu podnijeti:

  1. U knjigu prigovora koja se nalazi u poslovnom prostoru
  2. Na adresu Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrsnička 4, 31000 Osijek
  3. Na e-mail: info@ravlic.com
  4. Na besplatni info telefon 0800 1960

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. U prigovoru molimo obavezno ime i prezime osobe koja podnosi prigovor i adresu za dostavu odgovora.

Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom na njegov uloženi prigovor može podnijeti prijedlog za mirenje odnosno pokrenuti alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje mirenje odnosno alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

Hvala!