Kao i sva poduzeća, Mesna industrija RAVLIĆ koristi zemlju, vodu i zrak u svom poslovanju. Svjesni smo da je to univerzalna imovina, no na pragu novog milenija ne možemo je više svrstavati u neograničene resurse. Ona predstavlja kapital koji posuđujemo od budućih generacija, i zato s njom moramo postupati racionalno i odgovorno. Uvođenje efikasnih praksi za zaštitu okoliša podrazumjeva moderniziranje managementa i unapređenje tehnologije, te osvještavanje i aktiviranje svih zaposlenika.

Kao i sva poduzeća, Mesna industrija RAVLIĆ koristi zemlju, vodu i zrak u svom poslovanju.

null

ZEMLJA

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

null

VODA

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

null

ZRAK

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom zbog načina njihova izgaranja.