Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

Tehnološke otpadne vode iz industrijskih pogona također predstavljaju veliki ekološki izazov. Kada se otpadna voda iz industrijskih pogona baca direktno u okoliš, biološki elementi koje ona sadrži troše kisik potreban za vodenu floru i faunu, te mogu uznemiriti ekosustav rijeka. Kao odgovorni građani, u suradnji s lokalnom zajednicom i vodnim ustanovama, poduzeće RAVLIĆ je ugradilo prečistač tehnoloških otpadnih voda. Otpadna voda iz postrojenja curi kroz filtere (sita) i skuplja se u kolektoru. Odande voda odlazi do pumpe postrojenja za preradu otpadnih voda, ondje se prerađuje i pročišćava, te se kao ekološki prihvatljiva ispušta se u ekosustav. Kvaliteta otpadnih voda se mjeri 4 puta godišnje u skladu s uvjetima iz Vodopravne dozvole.

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

null

ZEMLJA

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

null

ZRAK

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom zbog načina njihova izgaranja.

null

SPONZORSTVA I DONACIJE

RAVLIĆ je tijekom 55 godina svog postojanja podupirao rad brojnih humanitarnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih organizacija.