U poslu kojim se bavimo najveći ekološki izazov je efikasno gospodarenje otpadom.

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

Osim biološkog otpada, u procesu proizvodnje se pojavljuju i brojne druge kategorije otpada koje se skladište, odvoze i zbrinjavaju na propisani način. O nastanku i tijeku otpada vode se očevidnici. U RAVLIĆU svakodnevno pronalazimo načine za smanjenje onih kategorija otpada koje se ne mogu oprabiti, odnosno reciklirati. To je sustavan proces, u koji moraju biti uključeni svi naši zaposlenici.

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

null

VODA

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

null

ZRAK

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom zbog načina njihova izgaranja.

null

KVALITETA PROIZVODA

Naša filozofija, koja je ugrađena i u naš slogan “Kvaliteta nas vodi – RAVLIĆ proizvodi!”, polazi od činjenice da svojim imenom stojimo iza svih proizvoda.