Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom zbog načina njihova izgaranja. Prilikom izgaranja energenata, kao što su električna energija, gorivo i plin, oslobađaju se štetni plinovi, poput ugljičnog dioksida, i otpadna toplina. Ti otpadni plinovi se sakupljaju u atmosferi i uzrokuju tzv. staklenički učinak. Upravo zato se RAVLIĆ okreće obnovljivim izvorima energije i iskorištavanju otpadne topline.

Da bi se smanjila potrošnja energenata potrebno je ostvariti uštede u svim fazama poslovanja. Krećemo od projektiranja energetski učinkovitih tehnoloških postrojenja. Prilikom planiranja novog objekta predvidjeli smo ugradnju solarnih ćelija za proizvodnju električne energije i sustava za rekuperaciju tople vode. U našim velikim rashladnim postrojenjima, tijekom procesa hlađenja mesa, stvara se otpadna toplina. Ta otpadna toplina može se ponovno koristiti za pripremu tople vode koja je potrebna u klaoničkom objektu. Na taj način bi mogli ostvariti uštede u potrošnji plina koji se koristi za grijanje vode.

Svi naši rashladni sustavi u sebi sadrže freon, plin koji omogućava konstantan rashladni učinak kod tehničkog hlađenja. Nužan je za našu proizvodnju, no ukoliko dođe do curenja freona iz rashladnih sustava u atmosferu može doći do oštećenja ozonskog omotača. RAVLIĆ je prije nekoliko godina zamijenio vrstu freona u svojim rashladnim sustavima ekološkom varijantom, te konstantno pratimo njegovu razinu. Odnedavno se na tržištu povećala potražnja za rashladnim sustavima koji umjesto freona koriste amonijak. Amonijak je plin koji nema utjecaj na ozonski omotač, te i mi u RAVLIĆU razmatramo mogućnost prelaska na amonijak.

Na lokaciji na kojoj se nalazi Mesna industrija RAVLIĆ prepoznat je jedan izvor emitiranja onečišćujućih tvari u zrak. Riječ je o kotlu iz kotlovnice koji se koristi za pripremu tople vode i grijanje radnih prostorija, a kao gorivo koristi se prirodni plin. Emisije čestica se redovito ispituju, te je prilikom svih ispitivanja utvrđeno da su rezultati ispitivanja ispod graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija u zrak.

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom zbog načina njihova izgaranja. Prilikom izgaranja energenata, kao što su električna energija, gorivo i plin, oslobađaju se štetni plinovi, poput ugljičnog dioksida, i otpadna toplina. Ti otpadni plinovi se sakupljaju u atmosferi i uzrokuju tzv. staklenički učinak. Upravo zato se RAVLIĆ okreće obnovljivim izvorima energije i iskorištavanju otpadne topline.

null

ZEMLJA

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

null

VODA

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

null

SPONZORSTVA I DONACIJE

RAVLIĆ je tijekom 55 godina svog postojanja podupirao rad brojnih humanitarnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih organizacija.