Svakom kupcu pristupamo s posebnom pažnjom i isporučujemo vrhunsko, kvalitetno i domaće meso, neovisno o tome radi li se o velikom trgovačkom lancu ili pojedincu. Ponosni smo na suradnju sa svakim od navedenih partnera i kupaca, kao i na one mnogobrojne koji nisu ovdje navedeni, a radujemo se i svima koji će tek postati dio naše široke mreže partnerstva.