Voda

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

Tehnološke otpadne vode iz industrijskih pogona također predstavljaju veliki ekološki izazov. Kada se otpadna voda iz industrijskih pogona baca direktno u okoliš, biološki elementi koje ona sadrži troše kisik potreban za vodenu floru i faunu, te mogu uznemiriti ekosustav rijeka. Kao odgovorni građani, u suradnji s lokalnom zajednicom i vodnim ustanovama, poduzeće RAVLIĆ je ugradilo prečistač tehnoloških otpadnih voda. Otpadna voda iz postrojenja curi kroz filtere (sita) i skuplja se u kolektoru. Odande voda odlazi do pumpe postrojenja za preradu otpadnih voda, ondje se prerađuje i pročišćava, te se kao ekološki prihvatljiva ispušta se u ekosustav. Kvaliteta otpadnih voda se mjeri 4 puta godišnje u skladu s uvjetima iz Vodopravne dozvole.

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje će smanjiti potrošnju vode u našem pogonu.

Zemlja

U poslu kojim se bavimo najveći ekološki izazov je efikasno gospodarenje otpadom. Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje….
Saznaj više

Zrak

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom…
Saznaj više

Sponzorstva i donacije

RAVLIĆ je tijekom 50 godina svog postojanja podupirao rad brojnih humanitarnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih organizacija.
Saznaj više