Zemlja

U poslu kojim se bavimo najveći ekološki izazov je efikasno gospodarenje otpadom.

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

Osim biološkog otpada, u procesu proizvodnje se pojavljuju i brojne druge kategorije otpada koje se skladište, odvoze i zbrinjavaju na propisani način. O nastanku i tijeku otpada vode se očevidnici. U RAVLIĆU svakodnevno pronalazimo načine za smanjenje onih kategorija otpada koje se ne mogu oprabiti, odnosno reciklirati. To je sustavan proces, u koji moraju biti uključeni svi naši zaposlenici.

Svakoga se dana biološki otpad s naše klaoničke linije sortira i pohranjuje u posebne kontejnere s rashladnim uređajima. U suradnji s ovlaštenim tvrtkama za tu djelatnost, biološki otpad se prevozi do spalionica koje takav otpad zbrinjavaju.

Voda

Voda je neophodan resurs u našem poslovanju i u životu svakog pojedinca. Da bismo očuvali prirodna bogatstva naše zemlje kontinuirano radimo na tehnologijama koje…
Saznaj više

Zrak

Potrošnji energenata mora se pristupiti krajnje racionalno, dijelom zbog toga što se dio energenata koje koristimo dobiva iz neobnovljivih izvora, a dijelom…
Saznaj više

Kvaliteta proizvoda

Naša filozofija, koja je ugrađena i u naš slogan “Kvaliteta nas vodi – RAVLIĆ proizvodi!”, polazi od činjenice da svojim imenom stojimo iza svih proizvoda.
Saznaj više