Kontakt

za_kontakt

Sjedište:

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Čvrsnička 4
HR-31000 Osijek
OIB: 38495941444
Tel: +385 (31) 356 444
e-mail: info@ravlic.com

Sjedište:

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Čvrsnička 4
HR-31000 Osijek
OIB: 38495941444
Tel: +385 (31) 356 444
e-mail: info@ravlic.com

Proizvodnja:

Adresa proizvodnog pogona:
Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Provala 1
HR-31208 Petrijevci
Tel: +385 (31) 356 444
e-mail: info@ravlic.com

Proizvodnja:

Adresa proizvodnog pogona:
Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Provala 1
HR-31208 Petrijevci
Tel: +385 (31) 356 444
e-mail: info@ravlic.com

Impresum

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Osijek, Čvrsnička 4, tel: +385 (0)31 356 444
e-mail: info@ravlic.com
web: www.ravlic.com

Nadležni sud:
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030131813, temeljni kapital 17.920.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Prokurist društva: Suzana Jurić Sekulić, Ante Žužul
Predsjednik uprave: Mario Ravlić
Članovi uprave: Ivana Ravlić
IBAN: HR9824840081106509110 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Želite kontaktirati određeni odjel?

Birajte  031 356 444  i broj određenog odjela ili navedeni direktni broj telefona,
a možete nas kontaktirati i preko e-maila!

ODJEL BROJ NA CENTRALI
ILI DIREKTNI BROJ TELEFONA
E-MAIL

PRODAJA 1 prodaja@ravlic.com
MESNICE 2 mesnice@ravlic.com
PROIZVODNJA 3 proizvodnja@ravlic.com
NABAVA 4 nabava@ravlic.com
MARKETING 4 marketing@ravlic.com
STOČARSTVO 5 stocarstvo@ravlic.com
RAČUNOVODSTVO 6 racunovodstvo@ravlic.com
FINANCIJE 7 financije@ravlic.com
KADROVSKA SLUŽBA 8 kadrovska@ravlic.com
PRAVNA SLUŽBA 9 pravnik@ravlic.com
RESTORAN PLAVI PODRUM 031 304 222 restoran@ravlic.com
AGRO RAVLIĆ 031 356 447 agroravlic@ravlic.com
INFORMACIJE 0 info@ravlic.com
ODJEL BROJ NA CENTRALI
ILI DIREKTNI BROJ TELEFONA
E-MAIL

PRODAJA 1 prodaja@ravlic.com
MESNICE 2 mesnice@ravlic.com
PROIZVODNJA 3 proizvodnja@ravlic.com
NABAVA 4 nabava@ravlic.com
MARKETING 4 marketing@ravlic.com
STOČARSTVO 5 stocarstvo@ravlic.com
RAČUNOVODSTVO 6 racunovodstvo@ravlic.com
FINANCIJE 7 financije@ravlic.com
KADROVSKA SLUŽBA 8 kadrovska@ravlic.com
PRAVNA SLUŽBA 9 pravnik@ravlic.com
RESTORAN PLAVI PODRUM 031 304 222 restoran@ravlic.com
AGRO RAVLIĆ 031 356 447 agroravlic@ravlic.com
INFORMACIJE 0 info@ravlic.com