83ed9a22 8956 411b 97a2 7eec32cd5f30

Naša priča

Preko 60 godina poslovanja i unaprjeđivanja poslovnih procesa dokaz je uvažavanja tradicije i tradicionalne recepture uz poštivanje svih normi sigurnosti i kvalitete hrane kojih se Mesna industrija Ravlić strogo pridržava.

Kako bi kupcima približili sveobuhvatnost uzgoja, proizvodnje i prerade svojih mesnih proizvoda i mesnih prerađevina 2020. godine započela je s priča o Ravlić mesaru koji ujedno s prenošenjem postojeće kvalitete komunicira i novosti koje su stupile i koje još očekuju ovog renomiranog proizvođača mesa.

Početak je obilježio izvorno od Ravlića, kvalitetnih slavonskih polja, domaći uzgoj, provjereni proizvod, a konačno prezentaciju onoga koji sve to pod budnim okom pazi da odrazi prestiž i zadovolji krajnjeg kupca, Ravlić mesar!

Ravlić mesar je sveprisutan, razmišlja i o budućnosti te je u samom početku, gdje sam nadzire proizvodnju kako bi sve teklo prema planu i predao samo najveću kvalitetu i sigurnu konzumaciju mesa i mesnih proizvoda, razvija i nove proizvode koji će se naći na policama mesnica i u trgovačkim centrima. Jer kvaliteta koja se nalazi u mesnici, dolazi i na polici!

Tako Mesna industrija Ravlić nadzire sve aspekte „od polja do stola“ jer se u baš svakom procesu nalazi kvalificirani mesar koji će uz sve što radi i dati najbolji savjet za odabir mesa kupcu kojeg vrednuje kao svoga, cijeni i teži ga impresionirati.

U pogonu mesnih prerađevina kreira privlačna pakiranja koja će zadržati svu svježinu i kvalitetu najpomnije odabranih mesnih komada.

 

Misija i vizija

VIZIJA:
Kvalitetnim i sigurnim proizvodima te izgradnjom povjerenja u mesara želimo ojačati tržišnu poziciju Mesne industrije RAVLIĆ u proizvodnji svježeg mesa, polutrajnih i trajnih proizvoda. kada vjeruješ u svog omiljenog mesara znaš da kupujete kvalitetno i svježe meso i mesne prerađevine.

MISIJA:
Izgraditi povjerenje između kupca i mesara, povezati Ravlić mesara kao osobu od povjerenja, netko tko će za njih uvijek čuvati samo najbolje komade mesa, omiljenog mesara. 
Jer mesar MI Ravlić za svoje potrošače uvijek priprema svježe i kvalitetno domaće meso i mesne prerađevine.