564c611d ac4c 4791 80ed 2c876c08265b

Pravila nagradnog natječaja „Umotaj sarmu za najukusniji božićni dar“

Datum objave: 11. 12. 2023.

(u daljnjem tekstu „Pravila“)

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Umotaj sarmu za najukusniji božićni dar“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., OIB: 38495941444, 31000 Osijek, Čvrsnička 4 (u daljnjem tekstu „Priređivač“). Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 12.12.2023. godine na društvenoj mreži Facebook. Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli te da ih prihvaćaju. Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Nagradnog natječaja te se obvezuje da će o svakoj njihovoj izmjeni ili dopuni sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici Pravila nagradnog natječaja „Umotaj sarmu za najukusniji božićni dar“. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici. 

Budući da se Nagradni natječaj održava na društvenoj mreži Facebook koja nije u vlasništvu Priređivača, svaki sudionik dužan je poštivati Pravila i smjernice korištenja Facebook stranice: https://www.facebook.com/ravlic.mesnica. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, odobren, vođen niti povezan s Facebook kanalom. Svoje podatke sudionici pružaju Priređivaču, a ne Facebooku. Ulaskom i sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svi sudionici razumiju i prihvaćaju da Facebook ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima Nagradnog natječaja te da nemaju nikakvih potraživanja ili zahtjeva prema Facebooku.

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila kao i Uvjete upotrebe Facebooka.

 

 

Članak 2. - Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv Nagradnog natječaja je „Umotaj sarmu za najukusniji božićni dar“. Nagradni natječaj se održava od 12.12.2023. godine od 10:00 do 19.12.2023. godine u 00:00:00 sati na društvenoj mreži Facebook.

Članak 3. - Svrha Nagradnog natječaja 

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju proizvoda pod robnim žigom Ravlić, ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda, promovirati kanal Mesnice Ravlić Priređivača odnosno druge društvene mreže Priređivača koje se koriste u marketinške i druge svrhe te na kojima će se pojavljivati proizvodi Priređivača.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju 

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja, odnosno odabir dobitnika. Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će dobitnik biti zamijenjen drugim dobitnikom. Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.  Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je da sudionici imaju otvoren svoj osobni i važeći Facebook profil/račun s kojim se prijavljuju u natječaj.

 

 

Članak 5. - Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba u komentaru napisati neku anegdotu koja povezuje sarmu i obitelj, prijatelje ili njih te označiti prijatelja kojeg poziva na sudjelovanje. Profili sudionika koji sudjeluju sa svojom prijavom trebaju biti postavljeni kao javni. 

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 19.12.2023. godine u 00:00:00 h automatski ulazi u bazu iz koje će biti nagrađeno ukupno 3 (tri) sudionika. Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će prijava za sudjelovanje biti smatrana nevažećom. U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a odabran je kao dobitnik nagrade, takav će dobitnik biti smatran nevažećim pri provjeri te mu nagrada neće biti dodijeljena. 

Članak 6. - Pogrešne i neregularne prijave 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja: 

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

 

Članak 7. - Nagradni fond 

Nagradni fond sastoji se od ukupno 3 (tri) nagrade: 

3 x 20 € poklon bon za kupnju u mesnicama Ravlić

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Dobitnike odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija bit će odabrani među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača. Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji odgovor prema mišljenju većine članova žirija. Odabir dobitnika nagrada obavit će se 20.12.2023. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 19.12.2023. godine u 00:00:00 h. Obavezno će biti provjereno jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila. 

Članak 9. - Prava na sadržaju prijave/odgovora 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade.

Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, da je njihovo izvorno djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja dodijeliti ta prava. 

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja

Priređivač će sa službenog Facebook profila Mesnice Ravlić obavijestiti eventualne dobitnike o osvojenoj nagradi. Svaki od eventualnih dobitnika obavezan je javiti se u roku od sedam (7) dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi te potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja. 

Članak 11. - Identifikacija dobitnika nagrada 

Svi dobitnici dužni su, isključivo na zahtjev Priređivača, prilikom preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja. 

Članak 12. - Način i rok preuzimanja nagrada 

Dobitnicima će nagrade biti dostavljene na kućnu adresu u roku od 30 (trideset) radnih dana od objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 (petnaest) dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva. 

Članak 13. - Zaštita osobnih podataka sudionika 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na facebook objavi Nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje 12 (dvanaest) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja. Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. 

Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka. Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka. Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka - AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju. 

Članak 14. - Mogućnost prekida 

Nagradnog natječaja Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo, u slučaju hakerskog napada na internetsku stranicu https://ravlic.com/, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave. 

Članak 15. - Rješavanje spora 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku. 

 

 

Članak 16. - Ostale odredbe 

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač. 

 Osijek, 12.12.2023. godine, Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. Čvrsnička 4, 31000 Osijek